Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Βουλή των εφήβων

1.Τι ακριβώς είναι η "Βουλή των Εφήβων";

 Η "Βουλή των Εφήβων" είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων που ξεκίνησε το 1995. Από τη Θ΄ Σύνοδο (2003-2004) το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Κύριος σκοπός του είναι να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων για τα κοινά, βοηθώντας τους να διαμορφώσουν συνείδηση υπεύθυνου πολίτη αλλά και να μυηθούν στις πρακτικές και τις δυσκολίες της Δημοκρατίας. Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται με τη διατύπωση μιας προσωπικής πρότασης από κάθε μαθητή και μαθήτρια που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

 2.Λαμβάνονται υπόψη όλα όσα λέγονται και προτείνονται από τους εφήβους βουλευτές;

 Σκοπός της «Βουλής των Εφήβων» δεν είναι να ...
προβληθούν κάποια ατομικά ή έστω τοπικά, κοινωνικού χαρακτήρα αιτήματα και να βρουν έτσι άμεσα τη λύση τους. Οι έφηβοι βουλευτές μαθαίνουν μέσα από την όλη διαδικασία ότι τα όποια αιτήματα και οι προβληματισμοί πρέπει να συζητούνται και ότι μέσα από τη ζύμωση, που συνεπάγονται οι δημοκρατικές διαδικασίες κάποια από αυτά μπορεί και να βρίσκουν τελικά τη λύση τους. Πάντως, οι Βουλευτές μετά από κάθε Σύνοδο της «Βουλής των Εφήβων» ζητούν ενημέρωση σχετικά με τα όσα είπαν οι έφηβοι βουλευτές της περιφέρειάς τους, θεωρώντας πως αυτοί εκφράζουν πάντα τους προβληματισμούς ενός δυναμικού τμήματος της κάθε τοπικής κοινωνίας.

 3.Ποιός είναι ο κύριος σκοπός του προγράμματος;

 Kύριος σκοπός παραμένει η ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά, ώστε να διαμορφώσουν συνείδηση υπεύθυνου πολίτη και να μυηθούν στις αξίες, τις πρακτικές και τις δυσκολίες της δημοκρατίας, ως τρόπου συλλογικής διαβούλευσης και διακυβέρνησης

 4.Είναι υποχρεωτικό να μιλήσει κάποιος έφηβος βουλευτής στην ολομέλεια της "Βουλής των Εφήβων";

 Όχι. Όμως θα ήταν επιθυμητό όλοι να διατυπώσουν τις απόψεις τους και προφορικά παρουσία όλων.

5.Πόσοι έφηβοι βουλευτές εκλέγονται;

 Εκλέγονται 300 έφηβοι βουλευτές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον Απόδημο Ελληνισμό. (260 από την Ελλάδα, 20 από την Κύπρο, 20 από τον απόδημο Ελληνισμό).

 6.Τι είναι ο «Βουλευτής Επικρατείας» στη «Βουλή των Εφήβων»;

 Οι 4 από τους 8 «εφήβους βουλευτές επικρατείας» επιλέγονται από σχολεία, τα οποία έχουν επιδείξει διακεκριμένη συμμετοχή στα κοινά, με συγκεκριμένες συμμετοχικές δραστηριότητες, όπως ανθρωπιστική δράση, κοινωνική προσφορά, συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα, θεατρικές παραστάσεις, έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού, άλλου τύπου εκδόσεις (λογοτεχνία, μελέτες ύστερα από έρευνα, θεατρικά έργα) κ.ο.κ. Οι υπόλοιποι τέσσερις έφηβοι βουλευτές επιλέγονται από σχολεία ειδικής εκπαίδευσης και από τα νυκτερινά λύκεια.

 7.Υπάρχει όριο ηλικίας;

 Ναι, είναι το εικοστό έτος της ηλικίας των μαθητών και μαθητριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: